????Bán đấu giá xe spark 2017
????Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín
????Giá khởi điểm: 230 triệu