Xe đời cuối 2013
Chạy đc hơn 12 vạn
Màu đỏ đun , còn 1 năm bảo hiểm thân vỏ
Dàn lốp mới thay
Bảo dưỡng thường xuyên trong hãng, bao check mái thoải.