Mô tơ đẩy cửa xe hyundai county 29 chỗ, bộ đẩy cửa xe county 29 ghế ngồi