AMPLI SANSUI 5900
máy đẹp, họạt động tốt, chạy 4 sò sanken,
dễ ghép loa chất âm lực chơi được nhiều dòng nhạc,
máy zin nguyên bản,điện 100v
giá 7,5 triệu vn đồng,