Chạy 4 bóng công suất EL156, khoai tây chủ cũ đã thay 2 bóng. Pre chạy 4 cây 6N3, tất cả bóng theo máy.
Đã test hát tốt, âm thanh trong vắt.
Liên hệ alo hay zalo O9O 8474963