Ban dai 90cm rongoj 48cm cao 50cm
co 4 mau vang, do, xanh la , xanh duong
An toan cho tre khi su dung
Mặt bàn làm bằng nhựa nguyên sinh, chân bàn là bằng ống kẽm vuông 2, sơn tỉnh điện bềnh đẹp chắc chắn, chân có thể xếp gọn lại được, tiện lợi khi sữ dụng