Chuyên bán thú nhún, bập bênh, cầu trượt, xích đu cho quán ăn nhà hàng,