Công ty đang thanh lý đôi bơm tự hành áp 18mpa, hàng qua sử dụng nhập khẩu, chất lượng còn tốt, các bác cứ việc qua xem xe và ép giá, lh 0989563388