Thiết bị chống trộm, chống đột nhập. Sẽ phát ra tiếng kêu khi thiết bị dc bật.