Chuyên thi công thiết kế khu liên hoàn, thiết kế khu vui chơi trẻ em