Dàn máy gồm có
Loa dvk 3 tấc
Amply davika blutude.
Sãn phẩm được bh 3 năm.