Xe đi kỹ như mới
Đã qua kiểm tra 167 điểm của Ford
Bảo hành toàn quốc tới năm 2020
Hỗ trợ vay ngân hàng 75%