Xe cty thanh lý xuất hoá đơn đủ
Xe mới đi 11.000 km
Hỗ trợ ngân hàng 75%
Còn bảo hành tới 2021