Lên cc ăn tết dư em hornet 250cc thanh lý cho rộng nhà . Xe dáng đẹp gọn gàn vừa lên cây po hú ầm ầm .
Máy móc ngon lành . Bao ae test thoải mái .
Giấy tờ hl liên hệ biết thêm
Xem xe tại củ chi miễn cò miễn trung gian