Iphone 5S QT 16G đẹp keng zin đét
Vân tay nhạy, ngon
Phụ kiện : Cáp + Xạc
Chợ Minh Phương, Việt Trì , Phú Thọ .