Khoá Báo Động Gia Bảo :
Chống trộm , tiện ích, chuông to.