Lều Hươu :
Lều Hươu lẻ 115k
Bóng 100 quả lẻ 75k
Cả bộ ( Lều Hươu + 100 bóng ) 180k