Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 10A 12-24V PWM
- Dùng cho tăng giảm tốc độ quạt 12V, đèn 12 V ,điều chỉnh điện áp từ 0% -> 100% .
Đặt hàng liên hệ Shop/ Chợ Minh Phương - Đối Diện Vàng Bạc Chung Hiếu ,Việt Trì Phú Thọ.
Shop Rất Vui được phục vụ !