Máy ép trái cây chậm SATM
Dùng thuận tiện và dễ dàng
Cho nhiều nước ép hơn .