Máy say sinh tố cầm tay mini
Loại 1 cối 185k
Loại 2 cối 210k