Máy say sinh tố : say sinh tố, say thịt , ép trái cây. Tiện ích mọi nhà
hàng chuẩn đẹp.