Móc Khoá Huýt Sáo Thông Minh:
- Tìm kiếm đồ vật nhanh bằng 1 tiếng huýt sáo, với móc khoá này bạn sẽ tìm kiếm đồ vật dễ dàng . Khi huýt sáo , móc sẽ phát ra tiếng BÍP BÍP BÍP kèm theo đó đèn Led nháy sáng để bạn nghe và nhìn xem đồ vật hay móc khoá đang ở đâu; sử dụng dễ dàng.