Piano điện clp-170

245A Phan Đình phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh