sàn nhún cho bé nhập khẩu, an toàn cho bé khi sử dụng