Miếng Phủ Chống Nóng Yên Xe Máy
- Kích thước: 36 x 58cm
- Chất liệu: Nilon tráng bạc