Tẩu xạc ô tô kèm dây iphone xạc
2 cổng USB
Có Báo Vol điện áp