Công ty em có con xe bơm 25M nhãn hiệu Zoomlion sản xuất năm 2014. Mới sử dụng bơm được 1.000H. Hàng nguyên bản, chất lượng còn rất tốt. Bác nào cần alo em để biết thêm thông tin về xe.