xe Xaiomi chạy điện, tự cân bằng dể đi và bẻ lái ngay cả người chưa chơi lần nào.
LH: 0903.869.869
www.quanglinhkien.com