đánh giá xe Chevrolet 2016, tags của DiaDiemODau.com

, Trang 1

Đánh giá thông số kỹ thuật xe Chevrolet Duo 2016

Đánh giá thông số kỹ thuật xe Chevrolet Duo 2016

Phiên bản mới Chevrolet Duo 2016 được thay đổi về thiết kế ngoại thất cho chiếc xe vẻ ngoài phong cách và năng động hơn. Đáng lưu ý là động cơ 1.2L thay thế cho động cơ 0.8L hiện tại.

đánh giá xe Chevrolet 2016, tags của DiaDiemODau.com, nội dung mới nhất về đánh giá xe Chevrolet 2016, Trang 1

Xem Trang Blog DiaDiemODau