tiểu đường tuýp 2 sống bao lâu, tags của DiaDiemODau.com

, Trang 1

Tiểu đường tuýp 2 (type 2) sống được bao lâu?

Tiểu đường tuýp 2 (type 2) sống được bao lâu?

Người bệnh tiểu đường type 1 và 2 có thể bị giảm tuổi thọ từ 10-20 năm so với người bình thường. Những yếu tố gây nên giảm tuổi đời ở người tiểu đường chính những biến chứng của căn bệnh. Đó là sự lên xuống thất thường của chỉ số glucose trong máu

tiểu đường tuýp 2 sống bao lâu, tags của DiaDiemODau.com, nội dung mới nhất về tiểu đường tuýp 2 sống bao lâu, Trang 1

Xem Trang Blog DiaDiemODau